Cách tính diện tích hình ngũ giác

Hình ngũ giác là hình hình học có 5 cạnh, tất cả đều bằng nhau khi nói đến hình ngũ giác thông thường. Với chúng, bạn có thể thực hiện các thao tác khác nhau, chẳng hạn như tính chu vi hoặc diện tích của bạn. Bạn có muốn biết làm thế nào để tính diện tích của một hình ngũ giác? Hãy đọc và ghi chú các bước để làm điều đó một cách chính xác.

Diện tích của hình ngũ giác thường được tính bằng phương pháp gọi là tam giác, thực tế có thể được áp dụng cho bất kỳ đa giác nào, bất kể số cạnh của nó. Đó là một phương pháp đơn giản đến mức chia ngũ giác thành nhiều hình tam giác, và nó hoạt động với cùng hiệu quả cho các hình lục giác, heptagons, v.v.

Các bước tính diện tích hình ngũ giác

  1. Phương pháp tam giác có thể trực tiếp hoặc lâu hơn, đặc biệt là nếu nó là một hình ngũ giác đều hay không. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ xem nó như là một thông thường.
  2. Để tính diện tích, cần phải hiểu apothem là gì, khoảng cách nhỏ nhất từ ​​tâm của hình ngũ giác đến trung điểm của một trong các cạnh của nó.
  3. Để biết apothem của hình ngũ giác, hãy chia góc trung tâm giữa số cạnh, trong trường hợp này 5. Sau đó tính chiều dài của apothem và bạn sẽ biết diện tích của một trong những hình tam giác tạo thành hình ngũ giác.
  4. Vì tất cả các hình tam giác đều có cùng diện tích vì nó là hình ngũ giác đều, bạn sẽ phải nhân số hình trước đó với 5 để tính diện tích của hình ngũ giác.

Như bạn có thể thấy, việc thực hiện phép tính rất đơn giản và sẽ không mất quá vài phút, đặc biệt nếu bạn biết trước chiều dài của các cạnh của hình ngũ giác. Mặc dù bạn không giỏi về loại công thức và thao tác này, nhưng bạn sẽ thấy rằng trong trường hợp này bạn có thể đạt được kết quả chính xác một cách đơn giản.